Refine your search

Your search returned 165 results from 112956 records.

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมียง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ : สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร / โดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาภูมิศาสตร์.

Call number: 333.95 ม246ผ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.95 ม246ผ 2540 (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน / โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 338.4791 ม246ค 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.4791 ม246ค 2546 (2).

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง, พายเรือแคนู, ปีนหน้าผา ) / โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 338.4791 ม246ร 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.4791 ม246ร 2545 (1).

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัย (ล่องแก่ง พายเรือ และปีนหน้าผา) / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 338.4791 ม246ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.4791 ม246ร 2545 (1).

โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน / โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนัส สุวรรณ.

Call number: 338.4791 ม246ค 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.4791 ม246ค 2545 (2).

แผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเพียง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ / ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | บวรศักดิ์ เพชรานนท์ | มนัส สุวรรณ | เอกพล กระจ่างทิม.

Call number: 333.95 ม246ผ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.95 ม246ผ 2540 (1).

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช = Plant improvement technology / ดำเนิน กาละดี.

by ดำเนิน กาละดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

Call number: 631.523 ด484ท 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Other title: Plant improvement technology..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 631.523 ด484ท 2541 (3).

เรือนกาแล : ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในล้านนา / ลมูล จันทร์หอม.

by ลมูล จันทร์หอม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Other title: ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในล้านนา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 728.3 ล138ร 2536 (1). :

ธรณีวิทยา. เล่ม 2 / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 550 ม246ธ 2529 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 550 ม246ธ 2529 (1).

วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา / โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; พรรณเพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ.

by พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Call number: 895.911 ว242 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.911 ว242 2540 (3).

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม = Group counseling / โดย จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์.

by จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาจิตวิทยา.

Call number: 158.3 จ535จ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Other title: Group counseling..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 158.3 จ535จ 2539 (5).

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล = Herbal products development to global market / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 615.321 ม246ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546Other title: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล. | Herbal products development to global market..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.321 ม246ก 2546 (2).

พลังสร้างสรรค์สังคม เพื่อการทำงานในสถานการณ์โรคเอดส์ / ประเวศ วะสี

by ประเวศ วะสี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 362.1969792 ป384ห 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 362.1969792 ป384ห 2538 (1).

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 17 : วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2542 ณ ห้องประชุมอาคารกลาง อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 17 : 2542 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: 610.724 ก482ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2542Other title: กลยุทธ์การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 610.724 ก482ก 2542 (1).

การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้าบนที่สูง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์และบัณฑูรย์ วาฤทธิ์.

by พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ | บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

Call number: 633.73 พ164ก 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 633.73 พ164ก 2542 (2).

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 020.9593 ม246ห 2538 (1).

รำลึก 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 923.7593 ม246ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 923.7593 ม246ร 2545 (2).

ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพเด็ก = Healthy families under Lan Na Traditions lifestyle and healthcare of the children / พรรณเพ็ญ เครือไทย

by พรรณเพ็ญ เครือไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551Other title: Healthy families under Lan Na Traditions lifestyle and healthcare of the children.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 649.1 พ265ค 2551 (1). :

บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น / คณาอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 020 ช762บ 2524 (1).

พุทธปรัชญาพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 294.301 ม246พ 2526 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 294.301 ม246พ 2526 (1).