Refine your search

Your search returned 151 results from 110464 records.

เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 23-24 พฤศจิกายน 2539 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การสัมมนาทางวิชา การพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย (2539 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 069.09593 ก525 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 069.09593 ก525 2540 (1).

คู่มือมัคคุเทศก์

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: อ 910.2 ค695 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 910.2 ค695 2541 (1). :

องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครู หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี / สมศักดิ์ ขมหวาน.

by สมศักดิ์ ขมหวาน | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยศิลปากร Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 378.05 ส232อ 2530 (1). :

เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-mon vernacular house / อรศิริ ปาณินท์.

by อรศิริ ปาณินท์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 728.0593 อ379ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543Other title: Thai-mon vernacular house..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 728.0593 อ379ร 2543 (1).

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2535 / จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ...[และอื่นๆ]

by การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2535 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: 738.2 ก528 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 738.2 ก528 2535 (1).

คู่มือมัคคุเทศก์ / มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: 910.4 ค695 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 910.4 ค695 2541 (1).

สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Call number: อ 720.9593 ม246ส 2525 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2525Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 720.9593 ม246ส 2525 (1). :

นิทรรศการภาพถ่าย สภาพแวดล้อม แหล่งผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น 6 จังหวัดภาคเหนือ / มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะมัณฑนศิลป์.

Call number: 745.5 น594 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 745.5 น594 (2).

จิตรกรรมภาพวาดสีน้ำมัน ชุด "ชีวาลัยแห่งภิ่นใต้ ไทย-ฝรั่งเศส" ของวินัย ผู้นำพล / วินัย ผู้นำพล.

by วินัย ผู้นำพล | มหาวิทยาลัยศิลปากร | สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย.

Call number: 759 ว619จ 2540 Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Language: Thai, English Publisher: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 759 ว619จ 2540 (5).

ความเป็นไปได้ในการทำภาพพิมพ์หินในประเทศไทย / กัญญา เจริญศุภกุล

by กัญญา เจริญศุภกุล | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์. ภาควิชาการพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 763 ก383ค 2534 (1). :

มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: อ 378.5 ม246ม 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.5 ม246ม 2544 (1). :

ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤตการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย / สุริยา สมุทคุปติ์... [และคนอื่นๆ]

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 133.91 ท131 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 133.91 ท131 2539 (1).

การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย เรื่อง พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี / มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย เรื่อง พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี (ครั้งที่ 3 : 2538 : มหาวิทยาลัยศิลปากร ).

Call number: 959.3 ก475พ 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538Other title: พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 959.3 ก475พ 2538 (1).

การแสดงศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช : โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13-22 มกราคม 2538

by ธนาคารไทยพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 741.9 ก528 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 741.9 ก528 2538 (2).

การค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย : ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2534 ณ ห้อง 304 หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ / มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

by การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ฝรั่งเศส-ไทย เรื่องการค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ( 2534 : หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร | สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย.

Call number: 903.102 ก475ก 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 903.102 ก475ก 2534 (1).

มนุษยสัมพันธ์ เอกสารคำสอนรายวิชา 464 455/ กาญจนา คุณารักษ์.

by กาญจนา คุณารักษ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์.

Call number: 158.2 ก425ม 2527 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 158.2 ก425ม 2527 (1).

ภาษากับการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยศิลปากร; จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร | จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.

Call number: 495.9181 ส246ภ 2540 Edition: ฉบับปรังปรุง.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 495.9181 ส246ภ 2540 (3). Checked out (1).

แคลคูลัสขั้นสูง = Advanced calculus / วารี เกรอต.

by วารี เกรอต | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

Call number: 515 ว 2529 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 515 ว 2529 (1).

แคลคูลัส / วารี เกรอต.

by วารี เกรอต | มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 515 ว484ค 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 515 ว484ค 2539 (4).