Refine your search

Your search returned 295 results from 113621 records.

การศึกษาความต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 1 / นาวี ยั่งยืน.

by นาวี ยั่งยืน | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 373.119 น495ก 2544 (2).

บทบาทการพึ่งตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครอบครัวสมัยใหม่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / เพ็ญศรี พุ่มเที่ยง.

by เพ็ญศรี พุ่มเที่ยง | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 306.874 พ899บ 2545 (2).

วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย บทคัดย่อ 2547 / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ.

Call number: 001.4 ม246ว 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 001.4 ม246ว 2547 (1).

การถ่ายภาพ / กุลนิษก์ สอนวิทย์.

by กุลนิษก์ สอนวิทย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 770 ก726ก 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 770 ก726ก 2547 (2).

เอกสารประกอบการสัมมนา "สังคมศึกษา 2547" ชุมชนนิยม-ท้องถิ่นนิยม : กระแสการพัฒนาพลิกฟื้นคืนชีวิตสังคมไทย = Community center-localism : the resuscitation of thai life style development / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Call number: 307.14 ม246อ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Other title: ชุมชนนิยม-ท้องถิ่นนิยม : กระแสการพัฒนาพลิกฟื้นคืนชีวิตสังคมไทย | Community center-localism : the resuscitation of thai life style development..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ม246อ 2547 (1).

รายงานการวิจัย : สภาพความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ปีการศึกษา 2547 / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Other title: สภาพความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญยาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ปีการศึกษา 2547..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.72 ม246ร 2547 (1). :

บรรณานุกรม / จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

by จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 8 หนังสือบรรณารักษศาสตร์Call number: บศ 011 จ535บ 2548 (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : โรคเด็กและการป้องกัน / ศศิธร สกุลกิม.

by ศศิธร สกุลกิม | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 614.5992 ศ291อ 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Other title: โรคเด็กและการป้องกัน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ตำราและเอกสารประกอบการสอนCall number: 614.5992 ศ291อ 2548 (2).

การพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา / วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล.

by วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์.

Call number: 371.3 ว711ก 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.3 ว711ก 2547 (1).

การปฐมพยาบาล / ศศิธร สกุลกิม.

by ศศิธร สกุลกิม | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 616.0252 ศ291ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ตำราและเอกสารประกอบการสอนCall number: 616.0252 ศ291ก 2548 (2).

ภาษาไทยใช้สื่อสาร : รวมบทความด้านภาษาและวรรณกรรมไทย / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Call number: 495.918 ม246ภ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: 495.918 ม246ภ 2547 (1), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 495.918 ม246ภ 2547 (5).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน / บุญมี กวินเสกสรรค์.

by บุญมี กวินเสกสรรค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 570 บ527อ 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ตำราและเอกสารประกอบการสอนCall number: 570 บ527อ 2548 (3).

การศึกษาพฤติกรรมการสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร / จรวย ทีฆะพันธุ์.

by จรวย ทีฆะพันธุ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: A study of the creating ethical climate behaviors actual and expected of school administrators' in the opinion of teacher in Sulaobandon school under the Watana jurisdiction metropolitan administration district. Bangkok.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.201 จ152ก 2547 (2).

การศึกษาผลการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดบางสะแกใน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร / อรุณ พงษ์สิทธิผล

by อรุณ พงษ์สิทธิผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: The performance appraisal for development of the teachers at Wat Bangsakaenai school, Khet Thon Buri. Bangkok.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.102 อ399ก 2547 (2).

การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 / ชีวา กลิ่นดี

by ชีวา กลิ่นดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: A study of state and problems of the management of academic affairs of private school in Bangkok educational service area office 3.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.02 ช583ก 2547 (2).

ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน / วนิดา สินลอยมา

by วนิดา สินลอยมา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: A study the needs of parents' toward education management in Sermpunya Pudtan kindergarten.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.106 ว171ค 2547 (2).

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล / ชลิตา แสงโสรจ

by ชลิตา แสงโสรจสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: A study of parents' needs for childhood development of the Sermpanya kindergarten.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.106 ช253ก 2547 (2).

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเมตตาวิทยา = Opinion of the student activity administration of Mettavittaya school / สุทรรศน์ สระทองยอด

by สุทรรศน์ สระทองยอด | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: Opinion of the student activity administration of Mettavittaya school.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.83 ส777ค 2547 (2).

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมตตาวิทยา = Satisfaction of parents on the educational management of Mettavittaya school / ประทุม สระทองยอด

by ประทุม สระทองยอด | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: Satisfaction of parents on the educational management of Mettavittaya school.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 372.12 ป279ค 2547 (2).

การศึกษาสภาพและปัญหาของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารฝ่ายการศึกษาในสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร / วัลลภา จันทา

by วัลลภา จันทา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 Other title: The state and problems of decision making process of educational district officer in Bangkok metropolitan administration.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.2 ว448ก 2547 (2).