Your search returned 4 results from 110477 records.

เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพปูพื้นฐานการพัฒนา / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์ | เกษียร เตชะพีระ.

Call number: 959.377 พ488ศ 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 959.377 พ488ศ 2558 (2).

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = A regional economic history of Thailand / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Call number: 330.9593 พ488ป 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Other title: A regional economic history of Thailand.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 พ488ป 2558 (2).

เศรษฐกิจอีสาน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Call number: 330.9593 พ488ศ 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรรืมหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 พ488ศ 2560 (2).

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Call number: 330.1 พ488น 2562 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.1 พ488น 2562 (2).