Your search returned 4 results from 112945 records.

รู้ทัน รู้แก้ ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเอง / โดย มานพ ประภาษานนท์; ประโยชน์ บุญสินสุข, บรรณาธิการ.

by มานพ ประภาษานนท์ | ประโยชน์ บุญสินสุข [บรรณาธิการ].

Call number: 615.82 ม443ร 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2530Other title: การป้องกันและการรักษาตนเอง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.82 ม443ร 2530 (1).

กายภาพบำบัด / ประโยชน์ บุญสินสุข.

by ประโยชน์ บุญสินสุข.

Call number: 615.82 ป368ก 2531 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2531Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 615.82 ป368ก 2531 (4).

คลายข้อ ชะลอปวด / ประโยชน์ บุญสินสุข, สุมนา ตัณฑเศรษฐีและรุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ

by ประโยชน์ บุญสินสุข | สุมนา ตัณฑเศรษฐี | รุ่งทิวา ชาญพิทยานุกูลกิจ.

Call number: 613.7 ป368ค 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กกกกก่อกิจการพิมพ์, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 613.7 ป368ค 2543 (2).

การบำบัดด้วยมือ = Manual therapy / ประโยชน์ บุญสินสุข

by ประโยชน์ บุญสินสุข.

Call number: 615.822 ป368ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คลินิกกายภาพบำบัดไทย, 2552Other title: Manual therapy.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 615.822 ป368ก 2552 (4).