Your search returned 2 results from 112956 records.

มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 = Annual Muslim world conference 2014 / จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ.

by การประชุมวิชาการโลกมุสลิม "มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" (2557 : กรุงเทพฯ).

Call number: 297.07 ก481ม 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Other title: Annual Muslim world conference 2014 | เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 "มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก".Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสืออาเซียนCall number: 297.07 ก481ม 2558 (1).

การศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน : สรุปรายงานวิจัย / ผู้เขียน, อิศรา ศานติศาสน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อิศรา ศานติศาสน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Other title: สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ก522 2557 (1). :