Refine your search

Your search returned 18 results from 110694 records.

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2544 / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)

by กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงมหาดไทย.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.72 ค124ห 2545 (1). :

ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขของคนไทยในชนบท : ภาพรวมประเทศ 4 ภาค 75 จังหวัด / กระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย | วาทกานด์ ช่อแก้ว | กรมการพัฒนาชุมชน. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.

Call number: 307.72 ก218ป 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ก218ป 2545 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2542 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2543Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 307.72 ค124ห 2543 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2546 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 307.72 ค124ห 2546 (1).

ทำอย่างไร? จึงจะได้งาน / กรมการพัฒนาชุมชน

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 331.761 ก181ท 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.761 ก181ท 2540 (1).

ทำได้ หายจน : เรื่องราวการต่อสู้กับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / กรมการพัฒนาชุมชน

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 331.761 ก181ท Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.761 ก181ท (1).

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย : จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2546 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.

Call number: 304.6 ร451 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 304.6 ร451 2546 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2548 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2546Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 307.72 ค124ห 2548 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2544 / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)

by กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงมหาดไทย.

Call number: 307.1412 ห199 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.1412 ห199 2545 (1).

กถา พัฒนากร / บรรณาธิการ : นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

by นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

Call number: 307.14 ก122 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 ก122 2550 (2).

รายงานหมู่บ้านชนบทไทย / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.

Call number: 307.72 ค124ร 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ค124ร 2550 (2).

สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2550 / [คณะผู้จัดทำ, พจนา สุจำนงค์, โสระยา บัญชาพัฒนศักดา, อัครเดช แก้วมณี].

by พจนา สุจำนงค์ | โสระยา บัญชาพัฒนศักดา | อัครเดช แก้วมณี | กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 362.29 พ172ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.29 พ172ส 2550 (2).

45 ปี กรมการพัฒนาชุมชน : เปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน / นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

by นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

Call number: 307.14 น468ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 น468ส 2550 (1).

แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน / นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

by นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

Call number: 307.14 น648น 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 น648น 2550 (1).

ผลการดำเนินการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551 / กระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย.

Call number: 362.29 ก218ผ 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, [2551]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.29 ก218ผ 2551 (1).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2552 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.72 ค124ห 2552 (1). :

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2556 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

by คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2556Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.72 ค124ห 2556 (1). :