Normal view MARC view
  • ภูมิพลอดุลยเดช,

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา การเยือนต่างประเทศ (Personal Name)

Preferred form: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา การเยือนต่างประเทศ