Normal view MARC view
  • ภูมิพลอดุลยเดช,

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- การเยือนต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (Personal Name)

Preferred form: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- การเยือนต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา