ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว

ชีวิตติดสปริง = Life spring คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต / Life spring คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว - กรุงเทพฯ : ทริปดพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น , 2557 - 342 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786167822389 : 259 บาท


การดำเนินชีวิต--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา
ความคิดทางบวก
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน

294.3144 / ธ621ช 2557