คุ่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2558 - 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

เทคโนโลยีกับปัญหาความปลอดภัย -- การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้ปลอดภัย -- ระวังอันตรายเรื่องข้อมูลส่วนตัว -- ระวังอันตรายเรื่องข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ -- ระวังอันตรายจากการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ -- ระวัง แอพพลิเคชั่นอันตราย -- Chat Comment Like และ share อย่างไรให้ปลอดภัย -- ระวังอันตรายอื่นๆ จากการออนไลน์หรือใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม -- ระวังผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม

9786162045301 : อภินันทนาการ


อินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยี

004.678 / ค695 2558