อาณัติ อนันตภาค

ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : เอกภาพแห่งความแตกต่าง / อาณัติ อนันตภาค - กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557 - 270 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

มุมอาเซียน

บทนำ -- เมืองหรือชุมชนก่อนความเจริญ -- กำเนิดและล่มสลายของอาณาจักรศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 7-14) -- บ้านเมืองและอาณาจักรในชวา -- การเข้ามาของอิสลาม -- อินโดนีเซียหลังการล่มสลายลงของมัชปาหิต และการเข้ามาของชาติตะวันตก --ใต้เงาอำนาจของ VOC -- การกลับมาของฮอลันดา -- กำเนิดชาตินิยม และการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย -- ใต้การครอบครองของญี่ปุ่น -- เอกราชอินโดนีเซีย -- อินโดนีเซียหลังได้รับเอกราช

9786163012418 : 220 บาท


อินโดนีเซีย--ประวัติศาสตร์

959.8 / อ618ป 2557