นภาพร ขันธนภา

จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / Business ethics นภาพร ขันธนภา - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559 - 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786162820304 : 200 บาท


จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จริยธรรม
ธุรกิจ--แง่ศีลธรรมจรรยา

174.4 / น197จ 2559