ทองสุก เกตุโรจน์

ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต / ทองสุก เกตุโรจน์ - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559 - 376 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163880697 : 290 บาท


วรรณคดี--พจนานุกรม

อ 895.9103 / ท316ศ 2559