โชคชัย ธีรกุลเกียรติ

วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้ / โชคชัย ธีรกุลเกียรติ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 445 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786164062108 : 380 บาท


เอนไซม์
ผัก
ผลไม้

660.63 / ช813ว 2558