ทองแถม นาถจำนง

กวีชีวิต ชีวิตกวี. เล่ม 1 / ภาคปัจฉิมวัย. ทองแถม นาถจำนง - กรุงเทพฯ : มิงมิตร, 2558 - 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. - ชุด ษุษฎีอายุษานุศรณ์ ; 1 . - ชุด ษุษฎีอายุษานุศรณ์ ; 1 .

บรรณานุกรม

9789749747384 : 200 บาท


กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ท266ก 2558