โชติ จินตแสวง.

4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - [16], 459 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9789740334125 : 460 บาท


การสอน

371.3 / ช821ว 2558