ปกเกล้าธรรมราชา สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สถาบันพระปกเกล้า - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 - 278 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.

เนื่องในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖

9786167851020 : อภินันทนาการ (85บาท)


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484

923.1593 / ป114 2558