พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

สร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร - กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558 - 296 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม. + 1 CD-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

บรรณานุกรม

9786162623240 : 199 บาท


อโดบี อินดีไซน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

006.68 / พ553ส 2558