ธีระ สินเดชารักษ์

สถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / ธีระ สินเดชารักษ์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 - 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786163825292 : 230 บาท


สถิติ
สังคมศาสตร์--วิจัย
สถิติวิเคราะห์

519.5 / ธ662ส 2558