บัญญัติ สาลี

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย / บัญญัติ สาลีและสมหมาย ชินนาค - กรุงเทพฯ โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียตนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558 - 82 หน้า ; 21 ซม. - ชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย .

มุมอาเซียน

บรรณานุกรม

9786163828835 : อภินันทนาการ


ภาษาเขมร--การศึกษาและการสอน--วิจัย