สมหมาย ชินนาค

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / สมหมาย ชินนาค - กรุงเทพฯ โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียตนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558 - 146 หน้า ; 21 ซม. - ชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย .

มุมอาเซียน

บรรณานุกรม

9786163952387


ภาษาพม่า--การศึกษาและการสอน--วิจัย

495.88249591 / ส287ก 2558