กชามาศ ฐาปนโสภณ

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / กชามาศ ฐาปนโสภณ - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 - 51 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ, ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

9786167213507 : อภินันทนาการ


สิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปที่ดิน
คนพิการ--สถานภาพทางกฎหมาย--ไทย

333.31 / ก112ก 2558