สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย = State of soil and land resources of Thailand / State of soil and land resources of Thailand กรมพัฒนาที่ดิน ; ผู้เรียบเรียงและจัดทำ, นงคราญ มณีวรรณ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, ตุลญา จงสกุล ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2558 - 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

ทรัพยากรดินของประเทศไทย -- สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย -- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทย -- ดินปัญหา -- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน -- การชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม -- การพัฒนาที่ดิน -- การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

9786163581051 : อภินันทนาการ


ดิน--ไทย
ที่ดิน--ไทย
การใช้ที่ดิน--ไทย

631.4 / ส179 2558