สุจริต คูณธนกุลวงศ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / เขียนและเรียบเรียงโดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - x, [234] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.

ดัชนี

สถานภาพน้ำของประเทศไทย -- สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย -- สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย -- การประเมินผลกระทบและความเปราะบาง -- แนวทางการปรับตัว -- กรณีตัวอย่างของการศึกษาผลกระทบ -- การวางแผนน้ำต่อไปในอนาคต.

9786165519632


น้ำ--การวางแผน
ภูมิอากาศ
น้ำ--การจัดการ--ไทย

333.911 / ส749ก 2558