10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; รวบรวมและเรียบเรียง, กชามาศ ฐาปนโสภณ. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2558 - 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786167213163 : อภินันทนาการ


กระบวนการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชน--ไทย

323 / ส728 2558