สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สุจริต คูณธนกุลวงศ์ - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 - 77 หน้า ; 21 ซม.

อภินันทนาการ


ทรัพยากรน้ำ