เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 - 77 หน้า ; 21 ซม.

อภินันทนาการ


ทรัพยากรทางทะเล
ทรัพยากรชายฝั่ง