ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่ = Human resource management : a new approach / Human resource management : a new approach ประเวศน์ มหารัตน์สกุล - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558 - 333 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786162103964 : 225 บาท


การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.3 / ป384ก 2558