สี แสงอินทร์

เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว = Monoprint techniques / Monoprint techniques สี แสงอินทร์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - [22], 191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการฝนถูพื้นผิววัสดุ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการกดติดสีวัสดุธรรมชาติ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการกดติดสีวัสดุสิ่งของ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการกดติดลายเส้น -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการขูดขีดผสมการเช็ดสีหมึกพิมพ์ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการกลิ้งสีผสมการตัดแต่งกระดาษ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการระบายสีน้ำ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการระบายสีโปสเตอร์ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการระบายสีน้ำมัน -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ -- การสร้างภาพพิมพ์ด้วยการตัดฉลุกระดาษ -- การสร้างภาพพิมพ์ลายฉลุด้วยการดีดสี -- การสร้างภาพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วยเทคนิคผสม

9789740333722 : 670 บาท


ภาพพิมพ์แผ่นเดียว--เทคนิค
ภาพพิมพ์--เทคนิค
จิตรกรรม

763 / ส734ท 2558