เอรินะ, อาเบะ

10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต / อาเบะ เอรินะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, วาดภาพประกอบ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2558 - (16), 105 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786161808921 : 135 บาท


การลดน้ำหนัก

646.75 / อ913ส 2558