มะโคะโตะ, ฮะซุมุระ

2 สัปดาห์ ขับพิษ พิชิตโรค สูตรอายุรเวท = 2-shukan de dokudashi seikatus : ayurveda shiki / 2-shukan de dokudashi seikatus : ayurveda shiki ฮะซุมุระ มะโคะโตะ, เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา, แปล ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, วาดภาพประกอบ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558 - [16], 357 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดชีวิตและสุขภาพ (อมรินทร์สุขภาพ) ; ลำดับที่ 185 .

9786161805784 : 169 บาท


สุขภาพ
การล้างพิษ

615.854 / ม269ส 2558