แยบส์ลีย์, ชาร์เมน

ดีท็อกซ์ไบเบิล / ชาร์เมน แยบส์ลีย์, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2558 - (10), 243 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. - ชุดชีวิตและสุขภาพ (อมรินทร์สุขภาพ) ; 186 . - ชุดชีวิตและสุขภาพ (อมรินทร์สุขภาพ) ; 186 .

9786161806200 : 295


การล้างพิษ
ธรรมชาติบำบัด
โภชนบำบัด

615.854 / ย719ด 2558