คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับปรับปรุง / ผู้เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น ; บรรณาธิการ, Fu He Nan, Chang Qiang. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2558 - 292 หน้า ; 30 ซม.

9786163446794 : 280 บาท


ภาษาจีน--การศึกษาและการสอน
ภาษาจีน--การใช้ภาษา

495.1071 / ค695 2558