สำราญ มีแจ้ง

การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง - พิษณุโลก : สำราญ มีแจ้ง, 2558 - 301 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786163943422 : 240 บาท


การบริหารโครงการ--การประเมิน
นโยบายการศึกษา
การวางแผนการศึกษา--การประเมิน
การประเมินผลทางการศึกษา
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

371.26 / ส698ก 2558