พอพันธ์ อุยยานนท์

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = A regional economic history of Thailand / A regional economic history of Thailand พอพันธ์ อุยยานนท์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 380 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9789740333913 : 400 บาท


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคกลาง)--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ--ภาวะเศรษฐกิจ

330.9593 / พ488ป 2558