สรวิศ ชัยนาม

Slavoj Zizek : ความรุนแรงและการเมืองเพื่อการปลดปล่อย : คู่มือการอ่าน Violence / ความรุนแรงและการเมืองเพื่อการปลดปล่อย : คู่มือการอ่าน Violence สรวิศ ชัยนาม, เขียน ; กรพิน พัวพันสวัสดิ์, แปล. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2558 - 378 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789743159084 : 295 บาท


ชิเชค, สลาวอย


การเมือง
ความรุนแรงทางการเมือง
การเมือง--รวมเรื่อง

320 / ส341ส 2558