พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช = Phytoremediation / Phytoremediation พันธวัศ สัมพันธ์พานิช - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - [12], 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9789740333739 : 480 บาท


การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
การบำบัดโดยพืช

628.5 / พ564ก 2558