พรรณี เกษกมล

สร้างความคิดให้เฉียบคม ด้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม / พรรณี เกษกมล - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558 - [10], 276 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9789746716406 : 250 บาท


ความคิดและการคิด
ทักษะทางการคิด

153.42 / พ272ส 2558