ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย / สถาบันพระปกเกล้า - กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 - 284 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

9789744498267 : อภินันทนาการ


ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.9593 / ส181ด 2558