ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กะเทาะ กสทช. / ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา - กรุงเทพฯ : สำนักงาน กสทช., 2558 - 335 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ม.

บรรณานุกรม.

9786167305929 : อภินันทนาการ


โทรคมนาคม--ไทย

384.5 / ป378ก 2558