วิสูตร จิระดำเกิง

การบริหารโครงการแนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง - พิมพ์ครั้งที่ 3. - ปทุมธานี : วรรณกวี, 2555 - [12], 454 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786169032205 : 300 บาท


การบริหารโครงการ

658.404 ว796ก 2555