วิสูตร จิระดำเกิง.

การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร = Project management for executives / Project management for executives วิสูตร จิระดำเกิง. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2555 - 220 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

โครงการ -- การบริหารโครงการ -- แผนบริหารโครงการ -- การปฏิบัติและควบคุมโครงการ

9786169032298 : 240 บาท


การบริหารโครงการ

658.404 / ว796ก 2555