สมชาย วิรุฬหผล

จากนูซันตารา สู่มหานครปัตตานี : ดินแดนแห่งอารยธรรมระเบียงแห่งมหานครมักกะฮ์ = From Nusantara to Patani Meropolis land of civilization and balcony of Makkah / œc โดย สมชาย วิรุฬหผล. From Nusantara to Patani Meropolis land of civilization and balcony of Makkah - กรุงเทพฯ : วิกายา, 2558 - 112 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

9786169141037 : 180 บาท


ศาสนาอิสลาม--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท
ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง

959.3 / ส241จ 2558