เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน : อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับเพิ่มเติม] - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2558 - 219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786167687360 : 240 บาท


การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประชาธิปไตย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเมือง--การมีส่วนร่วมของประชาชน

323.042 / อ893ล 2558