การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556 - 82 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 Cd-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหาติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

บรรณานุกรม

นนทบุรี -- ประจวบคีรีขันธ์ -- ปทุมธานี --ปราจีนบุรี -- เพชรบุรี --พระนครศรีอยุธยา -- ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม -- ราชบุรี -- ระยอง -- ลพบุรี -- สระแก้ว -- สระบุรี -- สิงห์บุรี -- สุพรรณบุรี -- สมุทรปราการ -- สมุทรสาคร -- สมุทรปราการ --อ่างทอง

9789746792745 : อภินันทนาการ


การท่องเที่ยว


ไทย (ภาคกลาง)--ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคตะวันออก)--ประวัติศาสตร์

อ 915.9304 / ก454ท 2556