การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย : พระนครศรีอยุธยา = Phra Nakhon Si Ayutthaya. ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556 - 120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 CD-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหาติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

บรรณานุกรม

นนทบุรี -- ประจวบคีรีขันธ์ -- ปทุมธานี --ปราจีนบุรี -- เพชรบุรี --พระนครศรีอยุธยา -- ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม -- ราชบุรี -- ระยอง -- ลพบุรี -- สระแก้ว -- สระบุรี -- สิงห์บุรี -- สุพรรณบุรี -- สมุทรปราการ -- สมุทรสาคร -- สมุทรปราการ --อ่างทอง

9789746792592 : อภินันทนาการ


พระนครศรีอยุธยา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
พระนครศรีอยุธยา--ความเป็นอยู่และประเพณี
พระนครศรีอยุธยา--โบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยา--ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคกลาง)--ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคตะวันออก)--ประวัติศาสตร์

อ 915.9304 / ก454ท 2556