สุมาลี ไชยศุภรากุล

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social research methodology / Social research methodology สุมาลี ไชยศุภรากุล - นนทบุรี : มาตา, 2558 - 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786163825285 : อภินันทนาการ (320 บาท)


วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ
สังคมศาสตร์--วิจัย

001.42 / ส842ร 2558