การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล / อมรา ศรีสุชาติ...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2557 - 315 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

บรรณานุกรม

9786169154648 : อภินันทนาการ


การค้าระหว่างประเทศ--แง่สังคม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม

303.482 / ก513 2557