กาญจนบุรีสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 : ประวัติศาสตร์บอกเล่า / บุญรอด ชลารักษ์ - กาญจนบุรี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558 - 156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163825483 : อภินันทนาการ


กาญจนบุรี--ประวัติศาสตร์

306.09593 / บ543ก 2558